27

```

Душата ми знае

номера на стаята на моя ум.

Тя идва в стаята на ума ми,

за да е от помощ,

но умът яростно отхвърля

безусловната помощ на душата.

Душата ми знае

номера на стаята на моето сърце.

Тя идва в стаята на сърцето ми,

за да е от помощ.

Сърцето ми не само приема

безусловната помощ,

но отправя в отговор

безспирни сълзи на благодарност. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 1, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_1