40

```

Когато обичам с цялата си душа

Божията Мечта,

Бог плодотворно сбъдва

моята реалност. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 1, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_1