48

```

Има ли на земята човек,

който никога да не е страдал

от главоболието на очакването?

```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 1, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_1