9

```

Духовното пробуждане, духовните чувства

и духовната всеотдайност

трябва да бъдат естествени и спонтанни

и не могат никога да бъдат принудителни. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 2, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_2