41

```

Безначална е сърдечната красота

на любовта ми

към моя Господ Възлюбен Всевишен.

Безсмъртно е душевното ухание

на предаването ми

на моя Господ Възлюбен Всевишен. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 2, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_2