45

```

Бог ме обича безусловно

не защото имам велик ум

и не защото имам добро сърце,

а защото, за разлика от хората,

Той просто не знае

и не иска да знае

как да прави нещо друго.

```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 2, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_2