Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 2

1

```

Аз съм

гладното за Бог сърце

на моя живот.

```

2

```

Нищо не е по-важно

от безсънния плач на сърцето ми

за Божието Състрадателно Око,

за Неговите Закрилящи Нозе

и за Неговото Опрощаващо Сърце.

```

3

```

Мой Господи, мой Господи, мой Господи,

от днес нататък

аз няма повече да плача за Твоето внимание –

не, дори не за Твоето Състрадание.

Ще плача само за усъвършенстването си.

```

4

```

Мой Господи, мой Господи, мой Господи,

аз знам, че ако не Те удовлетворя

по Твоя собствен Начин,

моето собствено удовлетворение винаги ще остане

далечна цел.

```

5

```

Всеки път, когато умът ми затаи

божествена мисъл,

Бог отронва Капка Състрадание

от Своето Око – Извор на Наслада. ```

6

```

Няма повече да изкачвам

планинските върхове на моите надежди.

Отсега нататък ще живея

в сърцето на извора вяра

и в дъха на небето обещание.

```

7

```

Аз плавам със съвършеното единство

и удовлетворяващия мир

само когато обичам безусловно

моя Възлюбен Господ Всевишен. ```

8

```

Бог е осигурил на ума ми

хиляди изходи

от затвора на съмнението.

Уви, моят ум просто не иска

да се възползва

от тази златна възможност. ```

9

```

Духовното пробуждане, духовните чувства

и духовната всеотдайност

трябва да бъдат естествени и спонтанни

и не могат никога да бъдат принудителни. ```

10

```

Любовта на сърцето към Бог

и послушанието на ума към Бог

могат и трябва да вървят заедно.

```

11

```

Обещанието на моята душа

и удовлетворението на сърцето ми

вървят, крачат и бягат заедно

по един и същ път,

за да стигнат до Сърцето на Непознаваемото.

```

12

```

Духовността не е самозабрава.

Духовността е самоосъзнаване.

Духовността е Божията цялост.

```

13

```

Моят Възлюбен Господ Всевишен обича

дори бездънната бездна на дните ми без Бог

и бездънната бездна на нощите ми без Бог!

```

14

```

О, мой измъчен ум,

аз съм любящото сърце.

Твоите дни са преброени.

Душата ми пазител

бързо се приближава към моето любящо сърце.

```

15

```

Аз винаги избирам Божиите Потребности

пред моите нужди.

Това е единственият истински начин

да стана щастлив

и да остана щастлив.

```

16

```

Не искам да броя

миговете на стремеж в сърцето ми.

Искам само да умножавам

часовете на посветеност в моя живот. ```

17

```

Мой Господи Всевишни,

нека винаги живея

между красотата на моя живот-молитва

и благоуханието на моето сърце-стремеж. ```

18

```

Амбицията убива духовността.

Стремежът не само съживява духовността,

но също така я зарежда с енергия

и я обезсмъртява. ```

19

```

Несигурността на моя живот

и удовлетворението на сърцето ми

предпочитат да остават винаги

чужди един на друг. ```

20

```

Нека силата на молитвеното ми сърце

заглушава всеки ден

гласа на моя желаещ ум.

```

21

```

Аз съм толкова щастлив,

че сега имам способността

да накарам живота си да се предаде

на тайния и свещен глад за Бог

на моето сърце.

```

22

```

Бог иска аз да притежавам

Красивата Усмивка на Божието Сърце.

Той не иска да притежавам

моите сълзи на самосъжаление. ```

23

```

О, ти, който търсиш,

искаш ли да знаеш

какво са ти причинили

твоята несигурност, завистта и нечистотата ти?

Несигурността, завистта и нечистотата

са разпръснали семената на смъртта

в твоя вътрешен живот на стремеж

и в твоя външен живот на посветеност. ```

24

```

Божествено се гордея

с ума си,

защото той е безсънно покорен

на Бог.

Във висша степен се гордея

със сърцето си,

защото то е бездиханно благодарно

на Бог. ```

25

```

Моят ум мисли,

че нищо не трябва да се променя.

Моето сърце чувства,

че всичко трябва да се промени.

Душата ми знае, че всичко

вече е променено във вътрешния свят

и сега е в процес на промяна

във външния свят. ```

26

```

Нуждая се единствено от Божието Състрадание,

нуждая се единствено от Божията Ласка,

нуждая се единствено от Божията Любов,

за да бъда истински, божествено

и върховно осъществен.

```

27

```

Дори самата мисъл за благодарност

прояснява ума ми,

пречиства сърцето ми

и удовлетворява живота ми. ```

28

```

Всеки ден

аз държа вратата на сърцето си отворена

към най-високите и най-ярките галактики

на невъзможното. ```

29

```

Молитвеният ми ум

е моята чудотворна сила.

Медитиращото ми сърце

е кулата на моето удовлетворение. ```

30

```

Всеки човешки живот

има само две върховни потребности:

Божествената основа отвътре

и Божественото озарение отвън. ```

31

```

Кратка, по-кратка, най-кратка

е моята земна слава.

Дълга, по-дълга, най-дълга –

не, неродена и безсмъртна –

е Небесната игра на единство с Бог

на моята душа. ```

32

```

Докато душата ми е в това тяло,

аз трябва да се науча правилно

да обичам Бог, да служа на Бог

и да осъществявам Бог

тук на земята и там в Небесата.

```

33

```

О, мой мнителен ум,

аз няма да ти позволя

да унищожиш най-скъпоценното

ухание на вярата в сърцето ми. ```

34

```

Истинската любов живее

в градината на живота.

Истинската преданост живее

в цветето на сърцето.

Истинското предаване живее

в благоуханието на душата. ```

35

```

Аз не се глезя

само когато избирам

Божиите Състрадателни и Закрилящи Нозе.

Иначе винаги си угаждам. ```

36

```

Искам да бъда

роб на Бог в постоянна готовност.

Бог иска да бъда

Негово безсънно, бездиханно

дете в единство и пълнота.

```

37

```

Всяка сутрин

моят състрадателен Господ Всевишен

ми казва все същото:

„Дете Мое, отглеждай стремеж,

вместо да трупаш желания.

Аз ще ти дам всичко, което имам

и което съм,

в избрания от Мен Час“. ```

38

```

Кой може да обърне течението

на реката на моя живот,

за да мога да стигна до Златния Бряг?

Бог Състрадателното Око

и Бог Опрощаващото Сърце.

```

39

```

Един герой, осъзнал Бог,

наистина може да се опълчи срещу гордостта

на армията на световното невежество

и да я унищожи. ```

40

```

Аз определено имам две цели:

Най-краткосрочната ми цел е всеотдайност.

Най-дългосрочната ми цел е да стана Бог.

```

41

```

Безначална е сърдечната красота

на любовта ми

към моя Господ Възлюбен Всевишен.

Безсмъртно е душевното ухание

на предаването ми

на моя Господ Възлюбен Всевишен. ```

42

```

Бог губи вяра в нас

само когато ентусиазмът на ума ни

и готовността на сърцето ни

започнат умишлено да куцат. ```

43

```

Когато бях в света на желанията,

аз бях принуден от небожествените сили

да живея в бездната на пустотата.

Сега, когато съм в света на стремежа,

божествените сили ми помагат

да изкачвам върховете на моето осъзнаване. ```

44

```

Бог се смее ли, смее,

когато аз се съмнявам в Него, колкото искам.

Бог плаче и плува в море от отчаяние,

когато тая дори частица съмнение

в себе си.

```

45

```

Бог ме обича безусловно

не защото имам велик ум

и не защото имам добро сърце,

а защото, за разлика от хората,

Той просто не знае

и не иска да знае

как да прави нещо друго.

```

46

```

Никога не е много късно да търсим новото.

Никога не е много късно да постигнем пълнота.

Това, от което се нуждаем,

са сълзите на готовност в сърцето

и усмивките на ентусиазма в ума.

```

47

```

Нека моето изпълнено с вяра сърце

бяга по-бързо от светкавица,

за да стигна до моята цел – Бог.

```

48

```

Бог иска да опростя

историята на живота си,

Бог иска да пречистя

диханието на сърцето си

и Самият Бог иска

да прослави песента на душата ми. ```

49

```

Поне за себе си

съм напълно сигурен,

че непресъхващият поток на творчеството ми

идва само от един Източник

и този Източник е

безусловно Състрадателното Око

на моя Възлюбен Всевишен.

```

50

```

Само бликащите сълзи на сърцето ми

могат и ще ускорят

преливащото от Състрадание Идване

на моя Господ. ```

From:Шри Чинмой,Аз съм гладното за Бог сърце на моя живот, част 2, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghh_2