1.

Радост

Радост е друго име за напредъка.

From:Шри Чинмой,Стаята на Божието Сърце, Шри Чинмой Център, 2006
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghr