15.

Божественост

Ако имаме постоянен глад за духовността, тогава можем да се наслаждаваме на храната на божествеността.

From:Шри Чинмой,Стаята на Божието Сърце, Шри Чинмой Център, 2006
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghr