4.

Стремеж Стремежът е издигащ се плач на нашето обичащо Бог сърце.

From:Шри Чинмой,Стаята на Божието Сърце, Шри Чинмой Център, 2006
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghr