6.

Единство

Душевност, обновление, единство и пълнота: това са най-важните клони на дървото на нашия стремящ се към Бог и посветен на Бог живот.

From:Шри Чинмой,Стаята на Божието Сърце, Шри Чинмой Център, 2006
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ghr