Божието магнетично око

1.

Стремеж Благоуханието на Божието Сърце.

2.

Привързаност Трънливите дебри на ума.

3.

Красота Божието магнетично Око.

4.

Блаженство Отвъд вътрешното.

5.

Концентрация

Тежката авария

на днешната умствена електроцентрала.

6.

Съзнание Най-любимата играчка на Бог.

7.

Съзерцание

Реалност, която не се постига лесно,

но не е категорично непостижима.

8.

Смърт Чест претендент за живота.

9.

Посветеност

Бог е започнал една Игра.

Той иска децата Му да играят с Него.

10.

Крайна Цел

Усмивката на човешкото преображение,

Танцът на Божието Удовлетворение.

11.

Непривързаност Душата цвете в градината.

12.

Преданост

Книга, от която човечеството

не се интересува.

13.

Мечта

Нещо, с което Бог

е безсънно и бездиханно зает.

14.

Свобода Копнежът на човека да се уповава на Бог.

15.

Приятелство Мечта, която се изплъзва от реалността.

16.

Цел Сияйният Прилив в Божието Сърце и Око.

17.

Бог

Изход за илюзиите на човешкия ум,

вход към просветлението на човешкия живот.

18.

Благодарност

Бавното, по-бавно и най-бавно

сътворение през вековете.

19.

Хармония

Пълното преобразяване

на сърдечната агония.

20.

Сърце Място на подготовка за Пристигането на Бог.

21.

Невежество Човешки навик за самохипноза.

22.

Въображение

Утрешното дърво на живота

в днешното семенце на ума.

23.

Безсмъртие Подобаващото използване на момента.

24.

Нечистота Неизлечима болест на ума.

25.

Неблагодарност

Нещо, на което несъзнателно се отдаваме

и съзнателно отричаме.

26.

Несигурност

Неспирното дихание

на всички граждани на света.

27.

Интуиция

Най-бързият самолет на волята

към Целта.

28.

Знание

Неохотен съперник

на невежеството.

29.

Живот

Окончателният победител

на смъртта.

30.

Любов Екстатичният танц на Божието Сърце.

31.

Човек

Историята на днешното несъвършенство,

песента на утрешното съвършенство.

32.

Проявление

Мостът, който неизменно свързва

Божията досада и човешкото разочарование.

33.

Ум Болен от рака на невежеството.

34.

Послушание

Единственият божествен и върховен

дар на човека за Бог,

който Го удовлетворява

по Неговия собствен начин.

35.

Единство Мечта, която е просяк в реалността.

36.

Търпение Истинският победител на неуспеха.

37.

Мир Следващото Дело на Бог.

38.

Съвършенство

Плач от скромния дом

на човешкото сърце.

Усмивка от Царския Палат

на Божието Сърце.

39.

Чистота Задъханият ритъм на сърцето.

40.

Осъзнаване

Божието задоволство от почивката

в страната на сърцето на търсещия.

41.

Удовлетворение

Единствената истинска игра на криеница

на земята.

42.

Простота Неподражаемият Ум на Бог.

43.

Искреност

Най-трудният чужд език,

който човечеството изучава.

44.

Душа Обещанието за Разцвет на Божията Мечта.

45.

Духовност

Самопритеснение –

това казва моят ум.

Самопросветление –

това чувства моето сърце.

46.

Връх Преобръщане на дълбочината.

47.

Предаване

Минала, настояща, бъдеща

непобедимост.

48.

Изкушение

Връзката между

днешния преливащ възторг и утрешните вулканични мъчения.

49.

Прозрение Божията Песен на Себенадминаването.

50.

Мъдрост

Съветникът, преобразяващ

нощта на невежеството.

Бележка на редактора

На 19 октомври 1995 г. Шри Чинмой предлага тези определения или „карти“ на петдесет качества, свойства и състояния на съзнанието. Някои са положителни, докато други са отрицателни. Тези определения изразяват философията на Шри Чинмой в много лаконична и поетична форма.

From:Шри Чинмой,Божието магнетично око, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gme