40.

Осъзнаване

Божието задоволство от почивката

в страната на сърцето на търсещия.

From:Шри Чинмой,Божието магнетично око, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gme