45.

Духовност

Самопритеснение –

това казва моят ум.

Самопросветление –

това чувства моето сърце.

From:Шри Чинмой,Божието магнетично око, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gme