49.

Прозрение Божията Песен на Себенадминаването.

From:Шри Чинмой,Божието магнетично око, Шри Чинмой Център, 2005
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gme