38.

```

Бог отчаяно те търси,

за да получи от теб

дубликат от ключа на сърцето ти.

```

From:Шри Чинмой,Богът на ума, Шри Чинмой Център, 1989
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gmn