38.

```

Когато излизам навън,

лаещите кучета на съмнението ме плашат.

Когато влизам навътре,

обогатяващото куче на вярата ме просветлява. ```

From:Шри Чинмой,Аз излизам навън, аз влизам навътре, част 2, Шри Чинмой Център, 1997
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/goc_2