Великите хора и добрите хора

1.

```

Великите хора

жонглират

с обещанията.

```

2.

```

Добрите хора

отглеждат

обещанията.

```

3.

```

Великите хора

контрабандират. ```

4.

```

Добрите хора

се трудят. ```

5.

```

Великите хора

говорят. ```

6.

```

Добрите хора

действат. ```

7.

```

Великите хора

имат много усти. ```

8.

```

Добрите хора

имат само една уста

и едно сърце.

```

9.

```

Великите хора

преценяват

страданията на света.

```

10.

```

Добрите хора

носят

страданията на света.

```

11.

```

Великите хора

имат чудесни изказвания. ```

12.

```

Добрите хора

имат Божиите Благословии. ```

13.

```

Великите хора

се опират

на света.

```

14.

```

Добрите хора

повдигат

света.

```

15.

```

Великите хора

имат мощен глас. ```

16.

```

Добрите хора

имат верен избор. ```

17.

```

Великите хора

мислят, че притежават. ```

18.

```

Добрите хора

знаят, че са. ```

19.

```

Великите хора

смятат, че добрите мисли

са експериментални.

```

20.

```

Добрите хора

знаят, че добрите мисли

са съществени.

```

21.

```

Великите хора

са

банкрут за сърцето.

```

22.

```

Добрите хора

са

екстаз на сърцето.

```

23.

```

Великите хора

сплашват. ```

24.

```

Добрите хора

сближават. ```

25.

```

Великите хора казват:

„О, свят,

върви след мен“.

```

26

```

Добрите хора казват:

„О, свят,

разходи се в градината на моето сърце“.

```

27.

```

Великите хора

предизвикват тъмнината

и това е всичко.

```

28.

```

Добрите хора

напълно просветляват тъмнината –

изцяло я просветляват.

```

29.

```

Великите хора

са

величие.лудост.

```

30.

```

Добрите хора

са

единство-сладост.

```

31.

```

Великите хора

смятат,

че са безгрешни.

```

32.

```

Добрите хора

чувстват,

че са склонни да правят грешки.

```

33.

```

Великите хора

не помнят

злодеянията си.

```

34.

```

Добрите хора

не помнят

добрите си дела.

```

35.

```

Великите хора

понякога

са непознати за действителността.

```

36.

```

Добрите хора

винаги

прегръщат действителността.

```

37.

```

Великите хора

са

самоуверени притежатели.

```

38.

```

Добрите хора

отхвърлят

самоувереността.

```

39.

```

Великите хора

не искат да се изправят

пред истината.

```

40.

```

Добрите хора

искат да защитават

истината.

```

41.

```

Великите хора

пренебрегват фактите. ```

42.

```

Добрите хора

обожават фактите. ```

43.

```

Великите хора

се страхуват

от пътя на искреността-достойнство.

```

44.

```

Добрите хора

вървят

по пътя на искреността-достойнство.

```

45.

```

Великите хора

изяждат

истината.

```

46.

```

Добрите хора

откриват

истината.

```

47.

```

Великите хора

се опитват да удължат

славата си.

```

48.

```

Добрите хора

се опитват да укрепят

Божието Име.

```

49.

```

Великите хора

унищожават враговете си. ```

50.

```

Добрите хора

се молят за враговете си. ```

51.

```

Великите хора

обичат да контролират

света.

```

52.

```

Добрите хора

обичат да възхваляват

света.

```

53.

```

Великите хора

искат да да се съди за тях

по думите им.

```

54.

```

Добрите хора

искат да се съди за тях

по делата им.

```

55.

```

Великите хора смятат,

че искреността има

чужд акцент.

```

56.

```

Добрите хора смятат,

че акцентът на искреността

е съвършен.

```

57.

```

Великите хора

изнасят гордост. ```

58.

```

Добрите хора

внасят любов. ```

59.

```

Великите хора

обичат да играят

защитаваща себе си игра .

```

60.

```

Добрите хора

обичат да играят

защитаваща истината игра.

```

61.

```

Великите хора

имат

сложни умове.

```

62.

```

Добрите хора

имат

откровени сърца.

```

63.

```

Великите хора

обичат

излъчването на успеха.

```

64.

```

Добрите хора

обичат

пилона на напредъка.

```

65.

```

Великите хора

нямат време

да слушат.

```

66.

```

Добрите хора

разполагат с Вечността,

за да слушат.

```

67.

```

Великите хора

си

самопротиворечат.

```

68.

```

Добрите хора

се

самоусъвършенстват.

```

69.

```

Великите хора

знаят

как да се самовъзхваляват.

```

70.

```

Добрите хора

знаят

как да стоят настрана.

```

71.

```

Великите хора

преследват щастието. ```

72.

```

Добрите хора

проследяват щастието. ```

73.

```

Великите хора

не познават

равенството.

```

74.

```

Добрите хора

обожават

равенството.

```

75.

```

Кой може да угоди

на великите хора?

Никой.

```

76.

```

Кой може да угоди

на добрите хора?

Всеки.

```

77.

```

Великите хора

приемат обещанието

като дума от речника.

```

78.

```

Добрите хора

приемат обещанието

като напълно разцъфващо дърво на сърцето.

```

79.

```

Когато великите хора

казват, че не могат,

това означава, че няма да го направят.

```

80.

```

Когато добрите хора

казват, че могат,

това означава, че вече са започнали

да го правят. ```

81.

```

Великите хора приемат,

подозират и проверяват

приятелите си.

```

82.

```

Добрите хора приемат,

приветстват и ценят

приятелите си.

```

83.

```

Великите хора

правят всичко

мощно.

```

84.

```

Добрите хора

правят всичко

изящно.

```

85.

```

Великите хора

говорят добре

само за мъртвите.

```

86.

```

Добрите хора говорят

еднакво добре

и за живите, и за мъртвите.

```

87.

```

Великите хора

плашат публиката. ```

88.

```

Добрите хора

ценят публиката. ```

89.

```

Великите хора

се впечатляват от себе си. ```

90.

```

Добрите хора

показват любовта си. ```

91.

```

Великите хора

не променят

мнението си.

```

92.

```

Добрите хора

ценят

мнението на света.

```

93.

```

Великите хора

продължават да изпитват

света.

```

94.

```

Добрите хора

продължават да дават

на света.

```

95.

```

Великите хора

са склонни

да злоупотребяват със силата си.

```

96.

```

Добрите хора

са склонни

да разпространяват любовта си.

```

97.

```

Великите хора смятат,

че проявата на власт

е нещо хубаво.

```

98.

```

Добрите хора смятат,

че проявата на любов

е не само нещо красиво,

но и плодотворно. ```

99.

```

Великите хора

искат да бъдат назначавани. ```

100.

```

Добрите хора

желаят да бъдат свързани. ```

101.

```

Великите хора

са самоиздигащи се. ```

102.

```

Добрите хора

са самопожертвувателни. ```

103.

```

Великите хора

са шумни барабани. ```

104.

```

Добрите хора

са нежни флейти. ```

105.

```

Великите хора

са

гладни за победи умове.

```

106.

```

Добрите хора

са

гладни за хармония в света животи.

```

107.

```

Звукът-гордост

привлича великите хора. ```

108.

```

Тишината-наслада

привлича добрите хора. ```

109.

```

Великите хора

заповядат

на врага да се предаде незабавно.

```

110.

```

Добрите хора

оставят вратата на сърцето си

широко отворена,

за да приветстват враговете си. ```

111.

```

На великите хора

са нужни години,

за да изградят доверие към света.

```

112.

```

Добрите хора

живеят

в света на доверието.

```

113.

```

За великите хора

животът наистина е

бойно поле.

```

114.

```

За добрите хора

животът наистина е

градина.

```

115.

```

Великите хора

са Божият Живот. ```

116.

```

Добрите хора

са Божието Сърце. ```

117.

```

Великите хора

знаят всичко. ```

118.

```

Добрите хора

знаят само едно нещо:

добротата на сърцето.

```

119.

```

Великите хора

имат измъчващ с подозрения

и измъчен от подозрения ум.

```

120.

```

Добрите хора

имат ценящо вярата

и ценено от вярата сърце.

```

121.

```

Мимолетен

е дъхът на благодарността

на великите хора.

```

122.

```

Вечен

е дъхът на благодарността

на добрите хора.

```

123.

```

Аз казвам на великите хора:

„Събудете се!“

А на добрите хора:

„Разпростирайте се!“ ```

124.

```

Великият човек

може лесно и безпогрешно да стане

добър човек,

когато пълнотата-превъзходство на неговия ум

се предаде

на единството-екстаз на сърцето му. ```

From:Шри Чинмой,Великите хора и добрите хора, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gp