1.

```

Човешкото в нас твърде често

бие барабаните на недоволството.

Божественото в нас винаги

свири с флейтата на просветлението. ```

From:Шри Чинмой,Отнасяй се сериозно към своето търсене на Бог, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gss