12.

```

За Бог няма значение,

че не Го разбираш,

когато ти говори.

Бъди сигурен,

Той няма да се изрази

по-ясно

само защото искаш от Него

да ти помогне да разбереш

какво казва.

Светлината на Неговото Прозрение

е нещо, което трябва не да разбереш,

а да обичаш, да обичаш,

и накрая да се превърнеш в него.

```

From:Шри Чинмой,Отнасяй се сериозно към своето търсене на Бог, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gss