4.

```

Има ли ум,

който да не мисли,

че несъмнено може да бъде

познавач на Бог? ```

From:Шри Чинмой,Отнасяй се сериозно към своето търсене на Бог, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gss