5.

```

Когато умът живее

в своята пещера на отрицанието,

божественото в нас

мъчително се крие. ```

From:Шри Чинмой,Отнасяй се сериозно към своето търсене на Бог, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gss