7.

```

Мой Господи Всевишни,

помогни ми, помогни ми

да се затичам към дома,

където е Океанът от Наслада

на Твоята Любов.

```

From:Шри Чинмой,Отнасяй се сериозно към своето търсене на Бог, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gss