8.

```

Насладата и всеотдайността

са родени едновременно

и винаги ще живеят

заедно. ```

From:Шри Чинмой,Отнасяй се сериозно към своето търсене на Бог, Шри Чинмой Център, 1994
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/gss