31.

```

Искреният ум

и чистото сърце

трябва да станат

спътници за цял живот,

за да разкриват

висотата на Божественото

тук на земята.

```

From:Шри Чинмой,Всеки час е Часът на Бог, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/hgh