39.

```

Битката на всички епохи:

пълно приемане

на истината

или категорично отхвърляне

на истината.

```

From:Шри Чинмой,Всеки час е Часът на Бог, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/hgh