45.

Вътрешната ми сила се гради

върху две неща:

Опрощаващото Сърце на Бог

и моето благодарно сърце.


From:Шри Чинмой,Всеки час е Часът на Бог, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/hgh