19.

```

Мой Върховни Господи, не искам

да побеждавам нито едно човешко същество

в каквото и да било.

Моля Те, моля Те, моля Те, изпълни

копнежа-желание на моето сърце.

```

From:Шри Чинмой,Моите двадесет и седем изпълнени с копнеж молитвени сълзи, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/hpt