Аз съм ти дал

```

Аз съм ти дал,

вече съм ти дал

и

съм готов да ти дам дори повече,

в случай, че се нуждаеш от повече,

мой скъпи приятелю.

Колкото и да е странно,

ти никога не си показал

какъвто и да е знак на благодарност

за моите дарове

на Божия проява

и Божие съвършенство. ```

From:Шри Чинмой,След сто години, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/hy