Сигурен съм

1.

```

Сигурен съм,

че не можеш да ме лъжеш,

когато позволяваш на Бог

да говори чрез теб. ```

2.

```

Сигурен съм,

че поне душата ти знае

къде e Бог.

Сигурен съм,

че поне сърцето ти знае

кой е Бог.

```

3.

```

Сигурен съм,

че макар да нямаш

много вяра в Бог,

ти силно желаеш

да виждаш Бог

поне веднъж на ден. ```

4.

```

Сигурен съм,

че Бог те моли всеки ден

да не злословиш по адрес

на Неговото обично творение. ```

5.

```

Сигурен съм,

Бог неведнъж ти е казвал,

че аз не съм толкова лош,

колкото мислиш. ```

6.

```

Сигурен съм,

че Бог не ще престане да те моли

да бъдеш мой приятел,

истински приятел,

отново.

```

7.

```

Сигурен съм,

че Бог вече ти е казал,

че ти не можеш да преживееш

дори един единствен ден,

без да се насладиш

на пиршеството на своето его. ```

8.

```

Сигурен съм,

че и ти като мен

не полагаш много усилия

да зарадваш Бог. ```

9.

```

Сигурен съм,

че и ти като мен

забравяш да отправиш

благодарствена молитва към Бог

всеки ден.

```

10.

```

Сигурен съм,

че мечът на моята неблагодарност

не е така разрушителен,

както твоят. ```

11.

```

Сигурен съм,

че и ти като мен

всяка сутрин забравяш

да поздравиш своята душа. ```

12.

```

Сигурен съм,

че макар

да не искаш,

нещо в теб

те принуждава да ме търпиш.

```

13.

```

Сигурен съм,

че това, от което се нуждаеш

всеки миг,

е да вдишваш чистия аромат

на своето

сърце-цвете. ```

14.

```

Сигурен съм,

че Бог никога, никога не е чувал

дори едничка дума

на признателност

от теб за мен.

```

15.

```

Сигурен съм,

че ти се възхищаваш

от своя така наречен гигантски ум

безкрайно повече,

отколкото той по право заслужава.

```

16.

```

Сигурен съм,

че твоето раздуто докрай его

не се интересува от пеене

на песни за единството на света. ```

17.

```

Сигурен съм,

че ти в никакъв случай не можеш

да зарадваш Бог

повече от мен. ```

18.

```

Сигурен съм,

че не полагаш големи усилия

да строшиш веригите

на своя живот на желанията.

Но аз не мога да те виня.

Мнозина са тези,

които пътуват в твоята лодка.

Може би аз не правя изключение. ```

19.

```

Сигурен съм,

че дори собственото ти сърце

се смее неудържимо

на гръмките обещания на твоя ум

за проява на Бог.

```

20.

```

Сигурен съм,

че Бог те е молил

много пъти

да пееш всеки ден

нова песен на стремежа.

А ти просто не го правиш,

не че не можеш.

```

21.

```

Сигурен съм,

Бог не те мрази

чак толкова,

че да се откаже от теб. ```

22.

```

Сигурен съм,

че прекомерната ти привързаност

към твоя изкусен ум

наранява клетото ти сърце

дълбоко.

```

23.

```

Сигурен съм,

много хора

вече са ти казали,

че твоят компютърен ум

е бездушен.

```

24.

```

Сигурен съм,

че няма и един ден,

в който да не обвиняваш Бог

за своя

живот на умствена неудовлетвореност.

```

25.

```

Сигурен съм,

че Бог никога

не те възприема сериозно,

когато даваш пред Него обещания

за усъвършенстване на своя живот.

```

26.

```

Сигурен съм,

че ти никога

не си търсил Бог

с душевния повик-послушание

на своето сърце.

```

27.

```

Сигурен съм,

че когато се събудиш

сутрин,

ти не мислиш

за Бог Върховния Любящ,

а мислиш само

за Бог Върховната Сила.

```

28.

```

Сигурен съм,

че душата ти вече

се е отказала

от мечтите си

за проява на Бог

в теб и чрез теб на земята.

Защо?

Защото това е неимоверно

трудна задача.

```

29.

```

Сигурен съм,

ти никак не искаш да научиш,

че е безкрайно по-добре

да обичаш света,

отколкото да очакваш

каквото и да било

от него.

```

30.

```

Сигурен съм,

че това, което е нужно на всеки

от теб,

е обич и нищо друго. ```

31.

```

Сигурен съм,

че ти искаш целият свят

да разбере

но някога искаш ли

да разбереш

горкия свят? ```

32.

```

Сигурен съм,

че лишеното ти от любов сърце

е направило живота ти

напълно безпомощен. ```

33.

```

Сигурен съм,

че щом стане дума да предложиш

своето служене на света

безусловно,

дори за един ден,

ти се радваш

на своето скъпоценно отсъствие.

```

34.

```

Сигурен съм,

че ти страдаш

от всеобщата болест:

равнодушие. ```

35.

```

Сигурен съм,

че независимо какво

мисли за теб светът,

Бог безпогрешно

ти е отредил

да бъдеш Негов

избран инструмент.

```

36.

```

Сигурен съм,

че всяка сутрин

се събуждаш и се чудиш

защо никой не те обича

и никой не се нуждае от теб.

```

37.

```

Сигурен съм,

че ще дойде време,

когато дори и ти

ще бъдеш напълно преобразен

от Божието Опрощаващо Сърце

и Състрадателно Око.

Въпросът е:

кога?

Отговорът е:

сега,

точно в този миг.

```

From:Шри Чинмой,Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ias