26.

Сигурен съм,

че ти никога

не си търсил Бог

с душевния повик-послушание

на своето сърце.


From:Шри Чинмой,Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ias