27.

Сигурен съм,

че когато се събудиш

сутрин,

ти не мислиш

за Бог Върховния Любящ,

а мислиш само

за Бог Върховната Сила.


From:Шри Чинмой,Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ias