23.

```

Ако можех да започна живота си

отначало,

щях да плавам всеки ден с лодката

на моето удовлетворяващо Бог сърце. ```

From:Шри Чинмой,Ако можех да започна живота си отначало, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ics