37.

```

Ако можех да започна живота си

отначало,

щях да се уповавам

само на Бог

и никога на себе си.

```

From:Шри Чинмой,Ако можех да започна живота си отначало, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ics