45.

```

Ако можех да започна живота си

отначало,

нямаше да си позволя

да се измъчвам

в тираничните нощи на невежеството.

```

From:Шри Чинмой,Ако можех да започна живота си отначало, Шри Чинмой Център, 2001
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ics