43. Какво правиш?

```

– Татко, о, Татко, какво правиш

тук в моето сърце?

– Мечтая Моята космична Мечта.

– Дъще, о, дъще, какво правиш

тук в Моя Ум?

– Умолявам Те отново и отново

да ме имаш винаги наум. ```

From:Шри Чинмой,Танцът на Безсмъртието, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/id