Въпрос: Не разбирам вашата връзка с Бог и с учениците ви.

Шри Чинмой: Връзката с моите ученици е като връзката между учител и ученици. Аз съм учителят и те са дошли да научат нещо от мен. Но когато става въпрос за това кой е истинският Учител или Гуру, винаги казвам, че не съм аз, а Всевишният. Всевишният е единственият Гуру. Но тук аз съм водачът, представителят на Бог за моите ученици, за тези, които следват моята пътека. Аз съм кормчията, капитана. Това са ученици, които искат да се учат от мен. Всичко, което получавам от Всевишния, го предлагам на тях.

From:Шри Чинмой,Вътрешното пътешествие, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ij