Въпрос: Гуру, ако твой ученик изпитва любов и посветеност към теб, но е в ниско съзнание, ако го видиш, виждаш ли любовта и посветеността му през лошото му съзнание? Тоест, ако изпитва любов и посветеност и час по-късно, го видиш, но е в ниско съзнание, виждаш ли също и добрите му качества?

Шри Чинмой: Твоето лошо съзнание е в ума и във витала ти, а любовта и посветеността ти са в твоето сърце и душа. Да предположим, че имаш петстаен апартамент. Всичките ти добри качества са в стаята на сърцето и в стаята на душата. Ако бушува огън в една от другите стаи — в ума, витала или ума — тогава трябва да донесеш вода от стаята на сърцето и душата, за да угасиш пожара. Когато те видя, аз виждам и петте ти стаи. Виждам добрите качества в твоето сърце и душа, но виждам също и непросветлените ти стаи.

From:Шри Чинмой,Вътрешното пътешествие, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ij