Въпрос: Когато медитираме, трябва ли да те гледаме с молитвено събрани ръце?

Шри Чинмой: Не е нужно да гледате в мен. Ако усещате напрежение в очите, тогава ги затворете за минутка, две, но не неопределено дълго. Ако държите очите си полуотворени, ще съм ви много благодарен. Иначе в повечето случаи ученика просто навлиза в отпуснато съзнание. Той навлиза в света на съня, без да е съзнателен за това. Мисли си, че е медитирали, но той просто е спал. Несъзнателен е точната дума.

Когато медитирате с отворени очи, това е така наречената лъвска медитация. От една страна, сте съзнателни за това, което става около вас, и в същото време докосвате вътрешните светове. По този начин владеете напълно и вътрешния, и външния свят. Но не напрягайте очите си. Ако е необходимо, затворете ги за момент.

Ако гледате в мен с молитвено събрани ръце, ще получите много повече, отколкото в противния случай. Когато съберете ръце, Всевишният в мен получава посветеност от вас. В този момент цялото ви тяло се превръща в горящ пламък на стремеж и молитва. Съзнанието на цялото ви тяло се стреми. Ако съберете ръце и сте в радостно настроение, вашата молитва ще е безкрайно по-душевна, отколкото иначе. В този момент дори грубата физика се опитва да предложи себе си на Бог и получава това, което Бог иска да даде, по един много душевен начин.

Така че, ако можете да гледате в мен с радостно и душевно настроение, когато събирате ръце, ще можете да увеличите своето смирение, посветеност и другите божествени качества. Значението на събраните ръце е, че вие се прекланяте пред Вътрешния Водач, който ръководи и мен, и вас. Със събрани ръце вие показвате посветеност към Всевишния в себе си и към Всевишния в мен.

From:Шри Чинмой,Вътрешното пътешествие, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ij