Въпрос: Понякога, по време на медитация, когато ни гледаш и започнеш по-настоятелно да се вглеждаш в мен, аз се плаша, но не зная защо.

Шри Чинмой: Страхуваш се, защото усещаш, че ще бъдеш изложен на показ. Несъзнателно ти си мислиш: „Сутринта завиждах, съмнявах се в духовния си живот или пък постъпих неправилно“. Умът незабавно се сеща за нещо нередно и ти започваш да се страхуваш. Но ако в такъв момент почувстваш: „Не, аз не съм ума, аз съм сърцето“, ти няма да се страхуваш. Когато едно дете види, че майка му или баща му идват към него, и знае, че е направило някаква пакост, то ще се уплаши. Но ако не е направило нищо лошо, няма да се страхува. Но ако детето има много мил и любящ баща, тогава дори да е направило някаква беля, то няма да се уплаши, защото знае, че баща му нито ще го удари, нито ще му се скара. Детето само вижда, че баща му е загрижен за неговото усъвършенстване.

Затова в мига, в който имаш вяра в твоя Учител, ти усещате: „Моя е грижата да бъда добър, а негова е грижата да ме направи добър“. Тогава няма да изпитвате страх. В мига, в който помислите, че сте сторили нещо нередно или в действията, или в мислите си, почувствайте, че моята загриженост да ви направя съвършени е безкрайно по-голяма от вашата грижа да се самоусъвършенствате. Тогава няма да има никакъв страх. Вие се страхувате от това, че моята светлина ще ви изложи на показ. Вместо това, ако можете да усетите, че не вашите усилия, а с моята сила и с моето състрадание ще можете да се промените, тогава няма да се страхувате. Трябва първо да почувствате, че деветдесет и девет процента ще бъде сторено от моето състрадание и загриженост и един процент от вашата собствена сила. По-късно ще усетите, че и този един процент е резултат на моите усилия. По този начин не може да има страх, без значение колко близка или всепроникваща е светлината.

Почувствайте, че сте сърцето. Ако чувствате, че сърцето ви има способността да се отъждествява с моето състрадание, прошка, загриженост, любов и благословия, ако можете да се отъждествявате с моите положителни качества, то вашите отрицателни качества –- страх, съмнения, притеснения и грижи — незабавно ще изчезнат.

From:Шри Чинмой,Вътрешното пътешествие, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ij