Част IV — Шри Чинмой: личен поглед

Въпрос: Какво е вашето определение за Бог?

Шри Чинмой: Преди да дам моето лично определение, искам да кажа, че определението на всеки човек за Бог е правилно. Не е вярно, че само духовен Учител може да даде определение за Бог. Не, дори едно дете може да даде задоволително определение за Бог. И ще го направи според своите разбирания, своите способности и според своето вътрешно пробуждане. Всеки човек независимо от своята възраст и стандарт може да отговори на този въпрос в зависимост от своето лично пробуждане и вътрешно просветление. Някои духовни Учители казват, че Бог е Светлина. Други твърдят, че Бог е Съзнание. Трети казват, че Бог е Сила. Четвърта група ще кажат, че Бог е физическо Същество. Определението на всеки за Бог е правилно по свой собствен начин, защото Бог е дошъл при тях по този определен начин: като Любов, като Съзнание, като Сила, като Наслада, като Същество с физически качества и т.н. Абсурдно е да упрекваме другите, като казваме: „Не, твоето определение е грешно. Моето е правилно“. И другият е прав, защото той говори въз основа на своето вътрешно осъзнаване. Това, което ти казваш, също е вярно и зависи от твоето осъзнаване. Това, което аз казвам, е вярно според моето. Съгласно моето осъзнаване личното ми определение за Бог е Любов. Бог е всецяло Любов. Той е най-скъпият за мен, защото в Него виждам безгранична Любов. Виждам как Той е едновременно и вечният Любящ, и вечният Възлюбен. В сърцето на всеки търсещ, преди той да осъзнае Най-Висшето, Бог е обичащият. За търсещия, който се стреми към Най-Висшето, Бог е и Самият Възлюбен. Накрая обичащият и Възлюбеният стават едно цяло. Човекът и Бог са вечно едно. Човекът е Бог, който все още не се е осъзнал напълно, съзнателно и цялостно. А Бог е човек, който все още трябва напълно да се прояви на земята.

From:Шри Чинмой,Вътрешното пътешествие, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ij