Въпрос: Когато казвате „_АУМ“,_ установявате ли връзка с безкрая?

Шри Чинмой: Аум е името на Бог, представлява Бог в трите Му аспекта. „А“ представлява Бог Твореца, „У“ представлява Бог Съхранителя, „М“ представлява Бог Преобразителя. Когато мантрувам Аум, аз навлизам в най-високото си съзнание. Когато съм в истинска медитация и в такъв момент кажа Аум еднократно, аз навлизам в моето най-висше трансцендентално Съзнание, където Безкраят, Вечността и Безсмъртието играят заедно. Но ако спомена Аум, докато изнасям беседа, това не значи, че навлизам в най-висшето си съзнание и се свързвам с Безкрая. В такъв момент целта ми е друга - правя го просто, за да изпратя Светлина върху стремящите се души. И ако те искат да навлязат по-надълбоко в моето съзнание или в тяхното собствено най-висше съзнание, тогава те трябва да медитират. После, ако всички заедно в края на медитацията повторим АУМ, тогава можем да влезем в най-висшите светове.

From:Шри Чинмой,Вътрешното пътешествие, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ij