Знам защо съм безпомощен

```

Знам защо съм безпомощен.

Аз съм безпомощен,

защото

искам да имам водеща роля

в драмата на желанията.

```

From:Шри Чинмой,Знам защо съм безпомощен, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ikw