Моя е мечтата за Бог

```

Моя е мечтата за Бог,

която ми казва,

че стремежът на моето сърце

не е нищо друго, освен

пресътворяването на моя живот.

```

From:Шри Чинмой,Знам защо съм безпомощен, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ikw