62.

Представи си, че всички наши надежди плуват в морето на живота ни.

From:Шри Чинмой,Представи си, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/img