63.

Представи си свят със златни усмивки.

From:Шри Чинмой,Представи си, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/img