14. Въпрос: Има ли граници Божието Опрощение?13

Шри Чинмой: Както няма граници за човешкото невежество, така и Божието Опрощение няма граници. Безкрайното човешко невежество може да свърши в деня, в който човекът стане сила на искреността и искреност на силата. Сила на искреността и искреност на силата може да има само в радостното ни и непрестанно предаване на Волята на Вътрешния Водач.

KK 11. God the supreme Humourist 1, p 50.

From:Шри Чинмой,Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/kk