51.

```

Мой Възлюбени Господи Всевишни,

Пламъците на Твоята Справедливост

може да не знаят,

но Слънцето на Твоето Опрощение знае

как да ме направи Твой, наистина Твой.

```

From:Шри Чинмой,Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/kk