20.

```

Свободата е откриване на Бог.

Свободата е господство над себе си.

Свободата е възвръщане на удовлетворението.

```

From:Шри Чинмой,Мечтата-Реалност-Бряг на лодката на моя живот, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbd