23.

```

Ако простиш на света,

Бог ще използва твоето сърце-благоухание

за Свой скъпоценен Трон.

```

From:Шри Чинмой,Мечтата-Реалност-Бряг на лодката на моя живот, Шри Чинмой Център, 1991
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/lbd